Khu liên cơ Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 84.024.38256637     Fax: 84.024.38251733

Website: http://hapi.gov.vn    Email: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

TT

ĐƠN VỊ
(Chức vụ, đơn vị công tác)

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Email

1

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

024.38250477

Máy lẻ 8888

 

Giám đốc - Lê Anh Quân

leanhquan_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Vũ Duy Tuấn

vuduytuan_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Lê Trung Hiếu

letrunghieu_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Nguyễn Ngọc Tú

nguyenngoctu_sokhdt@hanoi.gov.vn

2

VĂN PHÒNG SỞ

024.38256637

Máy lẻ 8107 

 

Chánh văn phòng – Trần Thị Dung

tranthidung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh

letuanlinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Nguyễn Duy Cương

nguyenduycuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Nguyễn Trọng Thắng

 

nguyentrongthang_sokhdt@hanoi.gov.vn

Thường trực (tầng 8)

Máy lẻ 8108

 

Văn thư đến (tầng 1)

024.39347903

Máy lẻ 1222

 

Văn thư Sở (tầng 6)

024.38251733

Máy lẻ 6201

 

3

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

024.37347515

Máy lẻ 8206

 

 

Trưởng phòng – Bùi Việt Hưng

buiviethung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Thái Đông

nguyenthaidong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trịnh Quang Anh

trinhquanganh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trần Đức Phương

tranducphuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

4

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

024.38260257 

Máy lẻ 7200

 

 Trưởng phòng - Nguyễn Hồng Lê

Nguyenhongle_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Hoàng Nam Thắng

lehoangnamthang_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Lê Sinh Tiến

lesinhtien_sokhdt@hanoi.gov.vn

5

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

024.37347605

Máy lẻ 9111 

 

Trưởng phòng - Nguyễn Quốc Chương

nguyenquocchuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Ngô Xuân Hùng

ngoxuanhung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Vũ Thuỳ Dương

vuthuyduong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trần Quang Hưng

ttranquanghung_sokhdt@hanoi.gov.vn

6

PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

024.39344760

Máy lẻ 9219

 

Trưởng phòng - Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Bùi Thị Nguyên

buithinguyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Hoàng Văn Giang

hoangvangiang_sokhdt@hanoi.gov.vn

7

PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

024.38489061

Máy lẻ 9300 

 

Trưởng phòng – Lương Hoài Nam

luonghoainam_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Thị Thanh Huyền

lethithanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trần Trọng Khôi

trantrongkhoi_sokhdt@hanoi.gov.vn

8

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

024.37347550

Máy lẻ 7301

 

Trưởng phòng –  Nguyễn Hữu Lợi

nguyenhuuloi_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Quang Minh

lequangminh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Nguyễn Bắc Quân

nguyenbacquan_sokhdt@hanoi.gov.vn

9

THANH TRA SỞ

024.37347607

Máy lẻ 7101 

 

Chánh Thanh tra – Trần Thế Phương

tranthephuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra– Nguyễn Quốc Khánh

nguyenquockhanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra - Nguyễn Thế Vinh

 

nguyenthevinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

10

PHÒNG ĐKKD 

024.37347512

Máy lẻ 6100

 

Trưởng phòng - Đỗ Văn Tình

dovantinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Trần Hà Thanh

tranhathanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Hồng Hạnh

lehonghanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Trịnh Huy Tâm

trinhhuytam_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Đỗ Thanh Huyền

dothanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Hữu Lương

nguyenhuuluong_sokhdt@hanoi.gov.vn

   11

PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

024.37347513

 

Trưởng phòng - Đỗ Thu Hằng

dothuhang_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Nguyễn Việt Cường

nguyenvietcuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trần Thị Khánh Phương

tranthikhanhphuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

12

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV

024.22392919
024.23223666

024.23479595

024.20215181

tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

 

Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 23141738
Xem trong ngày:
Đang xem: